00656.HK --

Globale Partner

 • Globale Partner
 • Wissenschafts- und Technologiepartner
 • Kreative Partner
 • Meister-Partner

Am 11. Januar 2016 startete Fosun offiziell das Programm für globale Partner. Als der hochkar?tigste Elite-Talentpool von Fosun sind die globalen Partner die organisatorische Garantie für die Vererbung der kulturellen Werte von Fosun, die Umsetzung seiner Strategien und die kontinuierliche und stabile Entwicklung der Gesch?fte. Ebenso sind sie die institutionelle Garantie für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Organisation von Fosun hin zu einer effizienten, flachen und integrierten intelligenten Organisationsform.

 

 • Guo Guangchang

 • Wang Qunbin

 • Chen Qiyu

 • Xu Xiaoliang

 • Qin Xuetang

 • Gong Ping

 • Zhen HUANG

 • Jorge Magalh?es Correia

 • Li Haifeng

 • Vincent Li

 • Pan Donghui

 • Jim Qian

 • William Tang

 • WANG Jiping

 • Yao Fang

 • Franz Josef Hahn

 • Zhang Houlin

 • Dong Ya

 • GAO Min

 • Julia Gu

 • Wilson Jin

 • QIAN Shunjiang

 • Kevin Shi

 • Jeff Shi

 • Wen Xiaodong

 • Edwin Zhang

 • Henri Giscard d’Estaing

 • Wu Yifang

 • Huang Yixin

 • Takuya Yamada

 • Allen Wang

 • ZHU RUIRONG

 • Scott Liu

 • Michael Bentlage

 • Peng Yulong

 • Wang Changying

 • Xie Dazhi

 • Robert Laurence

 • Ravi Penmesta

 • Zeng Ming Guang

 • John Liu

 • Rogério Henriques

 • WANG Yifei

 • CAO Minglong

 • YAO Yongkuan

 • HE Chuan

 • DONG Yan

 • SHAO Renzhi

 • LIANG JUN

 • Huang Jian

 • Bo Gao

 • Tristan Pfurr

 • Lipu Wang

 • Mingdong Liu

 • Mr. XU Xiaochun

 • Xiaolei Chi

 • Christian Wrede

 • Chen Guoping

 • Li Sha

 • Wu Yifei

 • Gangyong Cong

 • CV-OU Yangyong

 • Mike Xu

 • Michael Huang

 • Grace Liu

 • Tang Jianlong

 • Qiang Liu

 • Kang Cheng

 • Zhu Jin

 • Elvis Liu Mingtao

 • BO Wei

 • Antoine De Oliveira E Castro

 • Eric Chan

 • FANG Jianhong

 • Mr. Tang

 • Zhang Chunling

 • Mr. Mao Xianghua

 • Song Weifeng

 • Lin Lin

 • Qiu Xifei

 • Ni Qiang

 • Bryan Chen

 • Yue Chen

 • Yuebo Li

 • Stella Hao

 • Ruohan Fan

 • Wenkui Zhu

 • Shi Zhe

 • Shen Yun

 • Zhou Zhigang

 • Matthew Guo

 • Wu LinGuang

 • Guan Xiaohui

 • Jason Chen

 • Wang Kexin

 • Aimin Hui

 • Shengli Li

 • Dr. Weibo Wang

 • Srinivas Sadu

 • Deyong Wen

Innovationspartner bringen die besten innovativen Talente und Ressourcen im Fosun-?kosystem zusammen, die in drei Bereiche unterteilt sind: Technologieentwicklung, Innovation und Kreativit?t sowie Handwerksmeister. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem ?innovationsgetriebenen Konzern für private Haushalte“.

 

 • 回爱民

 • 梅璟萍

 • 张跃建

 • 毋丽君

 • 孔德力

 • 周放

 • 许田

 • 王为波

 • 姜伟东

 • 曾庆平

 • 文良柱

 • 李世荣

 • 杨志军

 • 孙非

 • 肖振宇

 • Dr.C.S.Venkatesan

 • 房劬

 • 郭春泰

 • 楚觉非

 • 翟文

 • Gerrit Forster

 • 郭风芳

 • Dr. Ze'evi Ma'or

 • 吴培荣

Innovationspartner bringen die besten innovativen Talente und Ressourcen im Fosun-?kosystem zusammen, die in drei Bereiche unterteilt sind: Technologieentwicklung, Innovation und Kreativit?t sowie Handwerksmeister. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem ?innovationsgetriebenen Konzern für private Haushalte“.

 

 • 布鲁诺·西亚利

 • Zoe Turner

 • 张春玲

 • 郭琰峰

 • 亚历山大·科罗

 • Phil Taylor

Innovationspartner bringen die besten innovativen Talente und Ressourcen im Fosun-?kosystem zusammen, die in drei Bereiche unterteilt sind: Technologieentwicklung, Innovation und Kreativit?t sowie Handwerksmeister. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem ?innovationsgetriebenen Konzern für private Haushalte“.

 

 • 李媛

 • 陆亚明

 • 王时佳

 • 游玉敏

 • 罗玉麟

 • 侯桂林

 • 田浩

XML 地图 | Sitemap 地图